Sri Siddhartha Central College

     Eppawala
 
 

Go Back

 
New
  • 2015 උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලබාගැනීම.
  • 2016 සදහා 6 ශ්‍රේණියට නවක සිසුන් 2016.01.07 දින උත්සවත්ශ්‍රීයෙන් ඇතුල් විය.
  • වාර්ෂිකව යනු ලබන අධ්‍යාපන චාරිකා 2016.01.29 වන සිකුරාදා දින යාමට තීරණය කර ඇත.
 
Old
 
IT Unit - Sri Siddhartha Central College